UGL - Efter kursen

För de flesta som deltar på en UGL-kurs är den samstämmiga bilden att detta var den bästa kurs de någonsin deltagit i. Många saker har nu äntligen fallit på plats och du förstår dig själv och dina kollegor på ett bättre sätt beträffande hur ni agerar och vad ni säger. UGL-konceptet är också direkt applicerbart i ditt privatliv. Det kan kännas som att nu har du svar på allt, men tänk då på vikten av ett ödmjukt förhållningssätt gentemot din omgivning eftersom din upplevelse är mycket svår att förmedla till andra. Om du verkar i en omogen organisation råder vi dig att söka en mentor som hjälper dig med din egen fortsatta utveckling. Om du tillhör en ledningsgrupp rekommenderar vi en UGL-utbildning för dina kollegor så att ni delar samma upplevelser och får en gemensam plattform att bygga vidare på. Leder du en arbetsgrupp rekommenderar vi en utbildning i medarbetarskap för din personal. Kursen GRUPPEN & JAG är anpassad för personer utan ledaransvar och den kan genomföras som öppen kurs eller i egen organisation.


Gruppen & Jag

Det finns grupper som lyckas finna sin egen effektivitetsformel. De arbetar med rätt saker och på rätt sätt. Det finns en ”vi-anda”, man tänker mer på det gemensamma än på det egna resultatet. Man inte bara förstår varandra utan också hur man på bästa sätt kan använda varandra. Det är högt i tak, budskapen är öppna och ärliga, kommunikationen är tydlig och enkel. Alla går åt samma håll, mot målet. När myndigheter och företag omorganiserar sin verksamhet ökar behovet av effektivitet och förändringsberedskap hos medarbetarna. Kursen Gruppen & Jag har utarbetats för att möta de krav som ställs på motiverade och väl fungerande arbetsgrupper i förändring. Se avsnittet Gruppen & Jag.


Lagutveckling

Lagutveckling eller teambuilding kan beskrivas som en aktivitet vilken syftar till att utveckla en ny eller existerande arbetsgrupp. Vi lagutvecklar endast utbildade arbetslag, och då kan vi tillsammans med dig som chef föra gruppen till fas 3 i IMGD under en vecka på internat. Insatsen får sätta sig under några månader på hemmaplan, och under den perioden genomför du uppgifter med gruppen som syftar till att nå fas 4, högpresterande team. Se avsnittet Lagutveckling.