Teambuilding


Teambuilding genomförs i ordinarie team/ arbetslag och vi lägger in kursen efter kundens önskemål.

Teambuilding eller Lagutveckling kan beskrivas som en aktivitet vilken syftar till att utveckla en ny eller existerande arbetsgrupp. Ett av målen kan vara att bygga upp ett tryggt och öppet klimat.

Dagens chefer vet att man inte kommer särskilt långt med ny teknik och fina lokaler om människorna i organisationen inte respekterar varandra eller inte kan samarbeta. I de flesta fall är det dåliga relationer, oklara mål, bristande information, föråldrade rutiner, olämplig organisationsstruktur eller bristande ledarskap som förorsakar ineffektivitet och otrivsel på arbetsplatsen. Till detta kommer att många arbetsplatser förr eller senare lämnar en aktiv, producerande och kreativ fas för att gå in i en trög förvaltande fas med mycket konflikter och revirtänkande.


Syfte med Teambuilding

Att rikta ambitioner och energi utåt mot omvärlden, istället för att gräva ner sig inåt i organisationen.


Mål med kursen

Att skapa mogna och trygga lag.


Genomförande

Teambuilding görs i internatform under fyra till fem dagar beroende på gruppens storlek och mognad. Max tolv deltagare.


Metodik

Utbildningsstrategin för lagutvecklingen är inriktad på en känslomässig attitydförändring avseende samarbete och samverkan. Vi arbetar både med struktur- (VAD) och processfrågor (HUR). Under kursen utarbetar deltagarna personliga och gemensamma samarbetskontrakt.


Målgrupp

Teambuilding vänder sig till alla företag och organisationer som är angelägna om god organisationsutveckling och önskar mogna och trygga team.

Kursanmälan Teambuilding
Kontakta Kenneth Haninge.
Telefon 0620-178 87.
E-post k.haninge@firo.se

Lagavgift: 56 000:-/lag + 5 600:-/person för internatet vid fyra dagar och 66 000:-/lag + 7 000:-/person för internatet vid fem dagar. (Fyra till sju deltagare utbildas fyra dagar, åtta till tolv deltagare utbildas fem dagar). Priserna är exklusive moms.

 

Teambuilding med FIRO AB