GDQ


GDQ – Group Development Questionnaire

Hur kan vi få mer effektiva grupper? Den frågan ställde sig Susan Wheelan, professor vid Temple University, Philadelphia, USA för tre decennier sedan och det blev vad hon ägnade sin forskning åt under resten av hennes karriär. Det ledde till ett verktyg som visar i vilket utvecklingsstadie en grupp befinner sig, och vad den behöver arbeta vidare med för att bli ett högpresterande team. Verktyget GDQ är ett statistiskt, reliabelt instrument som mäter hur gruppen fungerar.

Teorin finns i modellen IMGD, An Integrative Model of Group Developement som kan liknas vid en livscykel med fem faser. Hennes forskning om grupprocesser utgör i dag grunden för UGL 2008.


GDQ–administration

  • Genomförs hos kund
  • Frågeformulär med 60+3 frågor
  • Introduktion under 30 min
  • Tar ~1 timme att fylla i
  • Intervjuer
  • Sammanställning
  • Redovisning och fortsatt planering
  • Genomförande


Vilken information ger GDQ?

  • Mäter gruppens nuläge i IMGD
  • Gruppens effektivitet