UGL - Bakgrunden


Ursprunget till UGL-utbildningen återfinns i USA, närmare bestämt i Fort Ord i Kalifornien i slutet av 1970-talet. Där utvecklades ett program som skulle omforma ledarutbildningen inom hela amerikanska försvaret. Denna utbildning LMDC (Leadership and Management Development Course) blev med tiden obligatorisk för alla med ledarbefattning. Svenska försvaret genom psykologen Anders Risling och amerikanen Dr Richard E Zackrison genomförde ett pilotprogram i Sverige som startade 1978. UGL utvecklades sedan vidare och kursen har reviderats ett flertal gånger under årens lopp. Den första versionen kom 1981, följdes raskt av version 1984, därefter version 1991. Det prövades en version 1995-1956 för att följas av version 2000 som gällde fram till 2008. Från starten och fram till dagens koncept, UGL 2008, grundade sig kursen på den amerikanske psykologen Will Schutz teori FIRO som beskriver en grupps utveckling och mognad genom faserna Tillhöra, Kontroll och Öppenhet.

 

UGL Bakgrunden